Klimaat: de noodzaak van een ontwerp


Variaties in klimaat tussen de regio's veranderen de architecturale vereisten voor wat betreft beschutting, warmte, koeling en de relatie tussen de binnen en de buiten woonruimtes. Bij het ontwerpen van een structuur is het noodzakelijk dat de omgeving wordt omarmd en dat zowel de huidige klimatologische omstandigheden als diegene die tijdens de levensduur van de structuur kunnen worden ervaren zijn verwerkt in het ontwerp. Een structuur die haar klimatologische context negeert, dreigt de functionaliteit en duurzaamheid te ondermijnen

Michael Sandberg van Sandberg Schoffel merkt op dat milieuoverwegingen en duurzaamheidsthema's "enorm belangrijk" zijn voor zowel lokale als voor internationale architecten en landschap ontwerpers. Mijnheer Sandberg voegt daaraan toe dat, in de ontwerpmethodiek, "klimaat altijd een belangrijke factor is geweest" maar het is pas nu, gezien de recente droogte en bijbehorende klimaat extremen in Australië, dat het een veel meer openbare discussie is geworden.


Architect James Russell is het ermee eens dat het altijd belangrijk is geweest om het klimaat in overweging te nemen om ervoor te zorgen dat een ontwerp "interactief is met zijn omgeving" Evenwel groeit client bewustzijn nu dat mensen steeds meer openstaan voor de productie van gebouwen die een lage impact op het milieu hebben.

Landen met extreme klimaten zijn verder gevorderd in het produceren en ontwerpen van omgevingsvriendelijke architectuur. De heer Sandberg geeft een beschrijving van de Scandinavische landen die minder natuurlijke hulpbronnen hebben en daarom verder staan in termen van milieu en klimaat responsieve architectuur.

Als gevolg van een warm klimaat en de aanwezigheid van voldoende natuurlijke hulpbronnen, is "Australië in het verleden achtergebleven" in vergelijking met andere naties in termen van klimaat responsieve architectuur merkt de heer Sandberg op. Weinig behoefte aan isolatie, warmte-behoud en waterwering maakte dat Australische architecten minder klimatologische overwegingen opnamen in hun ontwerp.

Nu dat het Australische klimaat extremer is geworden is er een groter gevoel binnen zowel het ontwerp als de bredere gemeenschappen dat klimaat responsieve architectuur en design noodzakelijk is. Tekorten in regenval gedurende een lange termijn in heel zuidelijk en oostelijk Australië hebben nu geleid tot meer toezicht op waterbesparing en de nadruk wordt gelegd op waterbesparende designelementen in residentieel en commercieel onroerend goed.

Overheidsbeperkingen op watergebruik en de bevordering van energie-efficiëntie verhogen de bewustmaking omtrent ecologische duurzaamheid bij het publiek. Huiseigenaren en commerciële organisaties worden gedwongen om rekening houden met het milieu in het dagelijks functioneren van hun huis of bedrijf. Volgens de heer Sandberg is de impact op het bouwontwerp een toegenomen aandacht voor het vasthouden van water, energie-efficiëntie en het gebruik van recycleerbare en natuurlijke materialen. In het bijzonder worden het gebruik van grijs water en de installatie van watertanks en watterbuffergebieden steeds opgenomen in Australische architecturale vormgeving.

Het bekroonde Szencorp gebouw in Albert Rd, South Melbourne werd ontworpen met de verandering van het klimaat en weercycli in het achterhoofd en vertegenwoordigt de laatste lokale milieuoplossingen in vastgoedontwikkeling. Het verouderde Szencorp gebouw uit de jaren 80 werd in 2005 herontworpen om het groenste kantoorgebouw in Australië te worden, met een groene zes sterrenrating van de Raad van Australië voor Groen Bouwen (GBCA).

Het gebouw werd ontworpen met onder meer een grijs water en regen opslag systeem, zonverwarmd warm watersysteem, licht controle sensoren als een van de vele milieuvriendelijke en duurzame ontwerpfuncties in de architectuur van de gebouwen.


Peter Szental, directeur van de Szencorp Groep, gelooft dat een van de belangrijkste richtingen voor klimaat en omgevings-responsief ontwerp in Australië als over heel de wereld die van de energiefficiëntie is. "De eenvoudigste en meest kosteneffectieve manier om te snijden in onze uitstoot van broeikasgassen is energie-efficiëntie. Vaak over het hoofd gezien, kan energie-efficiëntie emissies drastisch verminderen en energiekosten aanzienlijk te verlagen."

Terwijl de designtrend voor nieuwbouw steeds groener wordt, gelooft Peter Szental dat architecten en landschapsarchitecten zich ook moeten richten op bestaande gebouwen aangezien een overweldigende meerderheid van de commerciële gebouwen in Australië energie-inefficiënt zijn en veel meer middelen blijven gebruiken dan ze nodig hebben. "Australiës vertraging bij de aanpassing voor de toekomst creërt belemmeringen voor schonere energie en draagt onze verplichtingen wat betreft de groeiende uitstoot van broeikasgassen over aan toekomstige generaties - een aansprakelijkheid om mee om te gaan voor minder gunstige tijden."

Lokale ontwerpers kunnen een vitale rol spelen in het meer ecologisch gevoelig maken van onze woon- en werkplaatsen door het organiseren van "een mix van energie – waaronder schonere steenkool, maar ook biomassa, zonne-, wind, waterkracht,' in hun werk, evenals de regering die aanvullende stimulansen lanceert ter verbetering van de energie-efficiëntie.


De wereldwijde ontwerpgemeenschap reageert op de klimaatverandering. Op 18 juni 2007 tijdens het Internationale Voorzitters Forum op het American Institute of Architects (AIA) 2007 National Convention in San Antonio verenigde 16 voorzitters van nationale en internationale architecturale verenigingen zich om de rol van ontwerp te bespreken als antwoorde op de wereld klimaatsverandering. Belangrijker nog is dat de aanwezigen op het forum, vooraanstaande architecten van over heel de wereld, het allen eens waren om internationale doelen en benchmarks op te stellen voor de duurzaamheid in architecturale gebouwontwerp.

ATC voor een duurzamere manier van consumeren. Boek hier en deel!


=> Hotels

=> Vakantiehuizen

=> Vlucht

=> Autoverhuur

Populair - Hoe videos te doen: Abonneren


U vindt dit artikel leuk of u haat het,geef uw commentaar hieronder! Vertel ons wat u denkt en deel uw mening door uw sociale media...

#NL

2 views0 comments
Studio 2: ATC Design
Spitsbergen 53
1339 SK Almere
the Netherlands
KvK: 72065281
BTW: NL002454572B93
© 2020 ATC / MyATC App community Copyrights
Join US
 
 
Become a Blogger / Influencer
Blogger traffic Program
 
Advertise with us
 
Sponsor & Partners
 
 
MyATC App
 
Headquarter: ATC Design
Villa ATC - Digue castelbon
Rue Sostene Gendrey
97122 Baie-mahault 
Guadeloupe - France
Siret: 889 078 663 00016
Code APE: 7410Z
TVA: FR35889078663
google-play-badge.png